Članstvo

- Članovi kluba mogu da postanu svi veterinari, različitih profila i stepena akademskog zvanja, koji imaju želju za saradnjom i timskim radom , a sve radi podizanaja svesti javnosti o značaju Veterinarske Medicine . - Svaki član Kluba ima prava na svoju ličnu promociju, svoje prakse, svojih dostignuća, pravo na objavljivanje svojih radova, članaka i drugih stručnih tekstova i događaja na našoj stranici, uz poštovanje intelektualne svojine.
Vesti
Anketa
Da li znate šta je Nacionalna Laboratorija

Preset Color