Bezbednost i kvalitet hrane

KLJUČNI PRINCIP U SVAKOM SISTEMU UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU HRANOM: Smanjenje rizika na najmanju meru, Rad na smanjenju verovatnoće ponavljanja problema, Sprovođenje upravljanja rizicima stručnim, konsultacijama u skladu sa regulativama i poštovanju zahteva korisnika, potrošača
Vesti
Anketa
Da li znate šta je Nacionalna Laboratorija

Preset Color