Edukacija

Dunja Kovač,DVM, CCA - Rođena je 1981 god. u Novom Sadu, gde je završila gimnaziju „Laza Kostić“ , a potom upisala i diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – smer Veterinarska medicina, kao prva generacija, gde je stekla zvanje Dr vet.med.
Vesti
Anketa
Da li znate šta je Nacionalna Laboratorija

Preset Color