MYM i SAFER programi

Prvi put, na jednom Američkom sajtu, svetski poznate bihejvioristkinje Dr.Sophia Yin, mogu se naći materijali prevedeni i na srpski jezik od strane Dr vet.med. Dunje Kovač, koja je sertifikovana kao veterinar da sprovodi programe terapije ponašanja životinja po metodama Dr. Yin.
Vesti
Anketa
Da li znate šta je Nacionalna Laboratorija

Preset Color