OIE Uputstva za Srbiju

- Srbija je zemlja članica OIE-a ( Internacionalne organizacije za očuvanje zdravlja životinja) osnovane 1924god. sa sedištem u Parizu, Francuska. OIE zajedno sa WHO (Svetskom zdravstvenom organizacijom za zaštitu zdravlja ljudi) propisuju standarde, uputstva i obavezujuće preporuke za koncept “jedno zdravlje” (One Health) gde se teži očuvanju celokupnog zdravlja svih živih bića na planeti Zemlji. Srbija nije prestala da bude članica OIE-a čak ni tokom Drugog Svetskog rata.
Vesti
Anketa
Da li znate šta je Nacionalna Laboratorija

Preset Color